آخرین جلسه شورای برنامه ریزی سال ۱۴۰۲ برگزار شد

آخرین جلسه شورای برنامه ریزی با حضور شهردار کرج، معاونان شهردار، مدیران مناطق و روسای سازمان‌های تابعه شهرداری کرج در سالن جلسات شهرداری کرج برگزار شد.

برچسب‌ها