گزارش تصویری؛

جشنواره دانش آموزی بازیافت

به کمک دانش آموزان کرجی، جشنواره بازیافت با هدف آموزش تفکیک زباله از مبدا برگزار شد، در این میان از وسایل بازیافتی کاردستی‌های متنوعی خلق شد که سه نفر برتر نیز جوایزی دریافت کردند.

برچسب‌ها