شهر پاک

کل اخبار: 1
  • مدیریت شهری، پیشگام در کنترل آلودگی هوا

    مدیریت شهری، پیشگام در کنترل آلودگی هوا

    آلودگی هوا، کابوس نفس‌گیری است که بر آسمان کلان‌شهرهای امروزی سایه افکنده و سلامت جسمی و روانی شهروندان را به مخاطره میاندازد. مدیریت شهری مسئولیت‌پذیر، با اتخاذ تدابیر مؤثر و پایدار، می‌تواند نقش کلیدی در مهار آلودگی هوا، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تحقق حق مسلم هوای پاک ایفا کند.