گزارش تصویری؛

هرس زمستانه درختان در کرج

عملیات اجرایی هرس زمستانه درختان شهر با هدف شادابی و نشاط فضای سبز شهری در فصل بهار، ایجاد فرم مناسب، شرایط بهینه رشد و تعادل بین شاخه و ریشه درمناطق دهگانه کرج اجرا شده است.

برچسب‌ها