گزارش تصویری؛

داوری و اعلام نتایج نهایی مسابقه طراحی اِلمان و فضای ورودی تفرجگاه پارکرود

جلسه داوری و اعلام نتایج نهایی مسابقه طراحی اِلمان و فضای ورودی تفرجگاه پارکرود برگزار و پس از تبادل نظر و بررسی نهایی از میان طرح‌های برگزیده مرحله اول هیئت داوران مسابقه با اعلام بیانیه خود سه طرح را حائز شرایط لازم و واجد معیارهای مسابقه دانست.

برچسب‌ها