بازدید شهردار و اعضای شورای شهر و کمیته عمران از پروژه های عمرانی کرج

اعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار کرج و کمیته عمران از روند اجرایی پروژه های عمرانی شهر بازدید کردند.

برچسب‌ها