شادی کودکان در دهمین جشنواره لاله‌های کرج

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در دهمین جشنواره لاله‌هایِ کرج با اجرای جشن و برنامه‌های نشاط آور تجربه یک خاطره شاد و به‌ یاد ماندنی را برای کودکان فراهم کرده است.

برچسب‌ها