ازدحام پرشور شهروندان در دهمین جشنواره لاله‌های کرج

ازدحام جمعیت در باغ گل‌ها برای حضور در دهمین جشنواره لاله‌های کرج بی‌سابقه بوده و شور و نشاط مردم در میان لاله‌های زیبا وصف ناپذیر است.

برچسب‌ها