گزارش تصویری؛

زیباسازی دیوارهای مدارس

در راستای طرح استقبال از مهر و آماده سازی بستر مناسب در شهر کرج، جهت بازگشایی مدارس در آغاز سال تحصیلی جدید رنگ آمیزی دیوارها خط کشی معابر، بهسازی و زیبا سازی مدارس در حال انجام است.

برچسب‌ها