گزارش تصویری؛

برداشت برنج به روش سنتی در پارک ایران کوچک

به منظور نمایش فرهنگ شمال کشور، بخشی از محوطه پارک ایران کوچک که به کشت شالی اختصاص یافته برای چندمین سال متوالی محصول داده و شلتوک برنج از مزارع این پارک برداشت می شود. با توجه به اشل کم آبی در ایران کوچک این مهم با حفظ محدودیت های کم آبی و به صورت سمبلیک اجرا شده است.

برچسب‌ها