بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از دهمین جشنواره لاله های کرج

در نخستین روز از دهمین جشنواره لاله هایِ کرج، مسعود محمدی، عمار ایزدیار و حسین سعیدی سیرائی از اعضای شورای اسلامی شهر کرج با حضور در این جشنواره، از نحوه ارائه خدمات بازدید کردند .

برچسب‌ها