3 ایستگاه مکانیزه اتوبوس در پایانه ی گلهشر کرج جانمایی شد

با هماهنگی های به عمل آمده با شهرداری منطقه 5، رفع مناظر نازیبا در پایانه گلشهر و بهسازی این مرکز پرتجمع انجام شده و 3 ایستگاه مکانیزه در این پایانه به منظور ایجاد فضایی مناسب جهت انتظاران شهروندان جا نمایی شد.

به گزارش پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، طرح رسیدگی به سیمای پایانه های شهری با هدف رفع نواقص دیداری در دستور کار قرار گرفت و در دومین مرحله، پایانه گلشهر مورد بهسازی و تجهیز امکانات حمل و نقلی واقع شد.

شایان ذکر است با هدف رفاه شهروندان و مسافران ایستگاه مترو گلشهر، نواقص دیداری و کمبود امکانات در پایانه همجوار مترو (گلشهر) با همکاری شهرداری منطقه 5 و سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج رفع شد.

پایانه ها عمدتا از منظر فنی و مهندسی مورد تامل بوده و تا حدودی می توان گفت که ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن ها نیز با توجه به حضور افراد و اقشار مختلف در این مراکز موضوعی مهم در مناسبات اجتماعی است، بر این اساس رسیدگی به وضعیت کالبدی و بهسازی فضای آن مستقیما بر نوع فرهنگ آمد و شد در این مراکز اثرگذار است.

عزیز صدرنژاد، رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهری شهرداری کرج با یاد آوری اهمیت پایانه گلشهر گفت: با توجه به جمعیت 150 هزار نفری که روزانه از ایستگاه مترو گلشهر تردد می کنند و در نظر داشتن استفاده بخش قابل توجهی از این جمعیت، از پایانه همجوار ایستگاه مترو و دریافت خدمات حمل و نقل عمومی، ضرورت توجه به وضعیت این پایانه امری روشن است که بر همین مبنا سازمان بر آن شد تا با بالا بردن کیفیت خدمات ارائه شده در این پایانه ، سهم خود در ایجاد رفاه در این نقطه از شهر را ادا کند.

این مسئول اضافه کرد: 3 ایستگاه مکانیزه در داخل پایانه گلشهر جانمایی شد تا شهروندان زمان انتظار خود در روزهای سرد پیش رو را، در داخل این ایستگاه ها سپری کرده و از خدمات رفاهی آن بهره ببرند.

وی با اشاره به همکاری شهرداری منطقه 5 در اجرای این عملیات گفت: نازیبایی های  موجود در پایانه گلشهر با همکاری شهرداری منطقه 5 رفع شده و مواردی همچون لکه گیری آسفالت، تخریب دیوارهایی با مناظر زننده و ایجاد فضای سبز در داخل پایانه انجام شد.