گزارش تصویری؛

کرج در مسیر پیشرفت

معرفی پروژه‌های تکمیل شده و تبیین عملکرد اقدامات عمرانی انجام شده در دوره ششم مدیریت شهری با اکران طرح‌های فرهنگی «کرج در مسیر پیشرفت» در سطح شهر انجام شد.

برچسب‌ها