قهرمانی

عضو شورای شهر کرج بر لزوم تشکیل شرکت انجام امور تصدی گری شهرداری برای همسان‌ سازی حقوق و مزایای کارکنان قراردادی و پیمانی شهرداری‌ تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری کرج امروز به نقل از شورای شهر کرج، مریم قهرمانی صارم در تذکر پیش از دستور بیست و هفتمین جلسه رسمی شورا با بیان این مطلب اظهار داشت: نیروی انسـانی نقـش کلیـدی در رشـد و توسـعه هر سازمانی دارد در این راستا با وجود مدل های مختلف قراراد جذب نیروهای مسـتعد و توانمند و حفظ آنها در سـازمان هر روز مشـکل تر می شـود.

عضو شورای شهر کرج اضافه کرد: از آنجاییکه برون سپاری علی رغم فواید اثبات شده چنانچه دارای زیر ساخت های الزام نباشد تداوم آن مورد تردید و تهدید قرار می گیرد چنانچه این زیرساخت ها فراهم نباشد منجر به بروز چالش هایی خواهد شد.

قهرمانی صارم بیان کرد: متاسفانه شرکت های تامین نیرو بیشترین ظلم و اجحاف را در حق نیروهای کار داشتند و بزرگترین مشکل کارگران پیمانکاری بی ثباتی شغلی بود به نحوی که حق اعتراضی نداشتند و به راحتی تعدیل می شوند و در پرداخت حقوق و مزایای آنها تبعیض و نابرابری وجود دارد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بخش اعظمی از نیروهای شرکتی به شکل پیمانکاری مشغول کار هستند ولی ظلم اینجاست که اکثرا نصف حقوق نیروی کار قرارداد مستقیم می گیرند.

نائب رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج یادآور شد: بخش اعظمی از کارها با کمترین حقوق بر دوش نیروهای پیمانکاری گذاشته می شود و همه این مسایل باعث شده تا نیروی شرکتی و پیمانکاری به تدریج دچار سرخوردگی شوند و حتی از انجام کارهای اولیه خود باز بمانند لذا باید ضمن تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و ایجاد انگیزه کار در آنها جلوی تبعیض و بی عدالتی و اجحاف در حق نیروهای پیمانکاری را بگیرند.

عضو شورای اسلامی شهر کرج در بخش دیگری از سخنانش به تغییر و اصلاح چارت اداری اشاره کرد و افزود: تغییر و اصلاح چارت اداری منوط به مجوز از وزارت کشور است و نمی توان بدون مجوز چارت را تغییر د اد.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج بر لزوم تشکیل شرکت انجام امور تصدی گری شهرداری برای همسان‌ سازی حقوق و مزایای کارکنان قراردادی و پیمانی شهرداری‌ تاکید کرد و گفت:شرکت های پیمانکاری تامین نیرو حذف شود تا با ایجاد انگیزه کار در بین کارکنان جلوی تبعیض و بی عدالتی و اجحاف در حق نیروهای پیمانکاری گرفته شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 4 =