شورای شهر

دبیر اول و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر کرج گفت: شوراها در جایگاه پارلمان های محلی نقشه راهِ حرکت شهرداریها را همسو با نیازهای شهر و مطالباتِ مردم ریل گذاری می کنند.

مجتی حاجی قاسمی در گفتگو با کرج امروز با بیان اینکه در حدود ۱۱۸ هزار نفر در شوراهای اسلامی شهر و روستاهای کشور عضویت دارند، اظهار داشت: شکوفاییِ عملکرد شوراها در گرو تحقق «مدیریت یکپارچه شهری» و پاسخگویی نهادهایِ خدمت رسان سطح شهر به نمایندگان مردم است که ضمن جلوگیری از موازی کاری ها و نگاهِ سلیقه ای در اداره شهر، به تقویت روابط ملت و حاکمیت نیز کمک می نماید.

مسیر بلوغِ پارلمان های محلی از گذرِ تغییر نگاه دولت و مجلس عبور می کند

وی افزود: در حال حاضر عمده تمرکز شوراها بر اقدامات و فعالیت های شهرداریها معطوف گردیده که تجربه نشان داده زمینه های فساد و تخلف را نیز به همراه داشته است، گرچه کلیاتِ رویکردهای شوراهای اسلامی تاکید بر حل مشکلات مردم و بیانِ مطالبات و نیازهای شهر بوده و دستاوردهای قابل دفاعی را نیز به همراه داشته است لکن مسیر بلوغِ پارلمان های محلی از گذرِ تغییر نگاه دولت و مجلس عبور می کند.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر کرج با تاکید بر تخصصی تر شدن عملکرد کمیسیونها و کمیته های زیرمجموعه شوراها و ضرورت آینده نگری بیشتر در حل مشکلات شهری، تصریح کرد: نگاهِ اعضای شوراها در تصویب لوایح و تکلیف شهرداریها به انجام پروژه های عمرانی نباید با رویکرد رأی آوری یا زمینه های قومیتی یا قشری نگری همراه باشد و وجودِ این آفت ها می تواند شورایِ شهر را دچار انحصارگرایی نماید.

شوراهای اسلامی و توسعه همکاریها با نخبگان و دانشگاهیان در اداره شهرها

حاجی قاسمی گفت: شوراهای اسلامی باید نقشِ نخبگان و دانشگاهیان در اداره شهرها را پُررنگ تر سازند، چرا که با اتصال ایده و عمل به یکدیگر، عملکردِ ما به نقطهِ مطلوب نزدیک تر شده و روند هزینه کرد اعتبارات شهری را رویِ ریل کارشناسی قرار می دهد، اینکه شهرداری در دوره ای با صرف اعتبار سنگین پروژه ای را احداث می نماید و بعدها تصمیم به جمع آوری آن می گیرد، خلاءِ همین رویکردها را به تصویر می کشد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه درباره اقدامات دوره ششم شورای شهر کرج قائل به وجود نقاط ضعف و قوت می باشم و وجود اختلاف نظرها در نظام شورایی نیز امری بدیهی و طبیعی است، اظهار کرد: رویهِ بنده در دوره نمایندگی مردم دفاع از اقداماتِ خوب و سازنده و تذکر در زمینه های کم کاری یا مشاهدهِ عملکرد ضعیف می باشد و در این مسیر برخی تشویق و تخریب ها نیز قادر به تغییر مسیرِ اینجانب از جبهه مطالبه گری و پیگیری وعده ها نخواهد بود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 5 =