جلسه بند ت 16 آبان 1402

قائم مقام شهردار کرج گفت: استندها و تابلوهای سطح شهر با تمام ظرفیت به اطلاع‌رسانی در خصوص اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور اختصاص پیدا کند تا تمامی مالکین و ذینفعان از مزایای اجرای این قانون مطلع شوند.

به گزارش پایگاه خبری کرج امروز؛ افراسیاب شجاعی در بیست وششمین جلسه کمیته تخصصی بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور که با حضور معاونین و مدیران کل ستادی عضو کمیته و مدیران مناطق ۱۰‌گانه شهرداری کرج برگزار شد؛ اظهارکرد: اطلاع‌رسانی گسترده به شهروندان در خصوص اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور در دستور کار قرار گیرد.


وی با اشاره به روزهای پایانی اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور گفت: علاوه بر ابلاغ‌های قانونی به مالکین، استندها و تابلوهای سطح شهر با تمام ظرفیت به اطلاع‌رسانی این موضوع اختصاص پیدا کند تا اطلاع‌رسانی قانونی و لازم به مالکین مشمول قانون صورت پذیرد.


قائم مقام شهردار کرج افزود: این قانون پس از اتمام مهلت اعلامی مندرج در قانون به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و اگر ذینفعان از مزایای آن استفاده نکنند، به طور قطع آرا تخریب صادره از سوی کمیسیون ماده صد اجرا خواهد شد.


شجاعی با تأکید بر استفاده حداکثری از نیروهای انسانی، تمامی ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی در مدت زمان باقی مانده، بیان داشت: گزارش عملکرد فعالیت‌های انجام شده هر یک از مناطق در روزهای پایانی طی جلسه، با حضور شهردار محترم و اعضا شورای اسلامی شهر کرج تشریح و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.


شایان ذکر است، بند ۲ ذیل بند ت تبصره۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اشاره دارد: «چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (که براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می‌گردد. ) جریمه بر مبنای هر متر مربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیت‌های مستقیم) را تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید، احکام صادر شده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صدی(۱۰۰%) عوارض و جریمه تا تاریخ ۳۰/۹/۱۴۰۲ مجدداً به حکم اولیه باز خواهد گشت.

اطلاع‌رسانی گسترده مزایای اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور

اطلاع‌رسانی گسترده مزایای اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور

اطلاع‌رسانی گسترده مزایای اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور

اطلاع‌رسانی گسترده مزایای اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور

اطلاع‌رسانی گسترده مزایای اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور

اطلاع‌رسانی گسترده مزایای اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور

اطلاع‌رسانی گسترده مزایای اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور

اطلاع‌رسانی گسترده مزایای اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور

اطلاع‌رسانی گسترده مزایای اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور

اطلاع‌رسانی گسترده مزایای اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور

اطلاع‌رسانی گسترده مزایای اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور

اطلاع‌رسانی گسترده مزایای اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور

اطلاع‌رسانی گسترده مزایای اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور

اطلاع‌رسانی گسترده مزایای اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور

اطلاع‌رسانی گسترده مزایای اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور

اطلاع‌رسانی گسترده مزایای اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور

اطلاع‌رسانی گسترده مزایای اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور

اطلاع‌رسانی گسترده مزایای اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور

اطلاع‌رسانی گسترده مزایای اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور

اطلاع‌رسانی گسترده مزایای اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور

اطلاع‌رسانی گسترده مزایای اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور

اطلاع‌رسانی گسترده مزایای اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور

اطلاع‌رسانی گسترده مزایای اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور

اطلاع‌رسانی گسترده مزایای اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور

اطلاع‌رسانی گسترده مزایای اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور

اطلاع‌رسانی گسترده مزایای اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور

اطلاع‌رسانی گسترده مزایای اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور

اطلاع‌رسانی گسترده مزایای اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور


منتشر شده در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =