مناقصه

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری کرج گفت: مناقصه عمومی و یک مرحله‌ای واگذاری بازسازی بازار روز ماهان به بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری کرج امروز؛ حسین علی‌زینلی‌زاده از برگزاری مناقصه عمومی و یک مرحله‌ای واگذاری بازسازی بازار روز ماهان به بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ خبرداد.

مناقصه عمومی / یک مرحله‌ای


سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی کرج

کد ستاد: ۲۰۰۲۰۹۵۴۰۲۰۰۰۰۰۵


۱- نوع مناقصه: عمومی/ یک مرحله‌ای. تمامی مراحل این مناقصه از طریق سامانه تدارکات دولت الکترونیک (ستاد) به آدرس: WWW. Setadiran.ir انجام می‌شود.


۲- مناقصه‌گزار: سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری کرج.


۳- موضوع مناقصه: بازسازی بازار روز ماهان


۴- مدت قرارداد: ۳ ماه


۵- نحوه دریافت اسناد مناقصه: مراجعه به سامانه ستاد. (WWW. Setadiran.ir)


۶- زمان دریافت اسناد مناقصه:


از ساعت 14:00 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ تا مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ساعت 19:00


۷- مهلت ارائه پیشنهادات:


از ساعت 14:00مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ تا مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ساعت 19:00


۸- زمان و محل بررسی پیشنهادات:


از ساعت 13:00مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ در محل سازمان به نشانی: کرج – بالاتر از میدان طالقانی – شهرک اداری – جنب دانشگاه علوم پزشکی و از طریق سامانه ستاد. پیشنهاددهندگان درصورت تمایل می‌توانند رأس ساعت اعلام شده در سازمان حضور پیدا کنند.


۹-نتایج مناقصه در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ اعلام خواهد شد.


۱۰- سپرده شرکت در مناقصه:


مبلغ سپرده شرکت در مناقصه مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال می‌باشد که به صورت واریز نقدی به شماره حساب ۷۰۰۷۹۴۵۰۱۰۲۶ بانک شهر و یا ضمانت نامه بانکی (با اعتبار سه ماهه) و ارسال تصاویر به همراه سایر مدارک و مستندات در سامانه صورت می‌پذیرد.


۱۱- ضمانت حسن انجام معامله معادل ۱۰% مبلغ کل قرارداد است که در صورت برنده شدن قبل از عقد قرارداد به صورت واریز وجه نقدی و یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار یکسال و قابل تمدید از ایشان دریافت خواهد شد.


۱۲- چنانچه نفراول (برنده) تا ۷ روز پس از دریافت ابلاغ، جهت انعقاد قرارداد به سازمان مراجعه نکند سپرده‌ی‌ایشان به نفع سازمان ضبط خواهد شد. در صورت رجوع به نفر حائز رتبه دوم نیز به همین ترتیب اقدام خواهد شد.


- سازمان در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.


- شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله پذیرش کلیه مقررات و شروط شهرداری مطابق با ماده ۱۰ آئین نامه معاملات شهرداری تهران تسری یافته به سایر کلانشهرها است.


- سایر شروط مناقصه به طور مشروح در دفترچه و اسناد مناقصه ذکر شده که شرکت‌کنندگان ضمن مراجعه به سامانه ستاد، ملزم به مطالعه، دریافت پرینت و امضاء ذیل کلیه اوراق آن و مجددا بارگذاری اوراق در سامانه است.


-هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه است.


-پیشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط و غیر صریح، قابل پذیرش نبوده و باعث حذف شرکت‌کننده از روند تشریفات مناقصه خواهد شد.


منتشر شده در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 5 =